Oluşturduğunuz maplerde, bağlandığınız network disk veya alana her zaman kullanıcı adı ve şifre girerek erişmek istemiyorsanız aşağıdaki komutları yazarak dosyayı .bat olarak kaydetmeniz yeterli olacaktır.

net use \\<ip-address> <password> /user:<username>

Örnek bir .bat dosyası aşağıdaki gibi olabilir.

@echo off

ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
net use z: /delete
net use z: \\192.168.2.10\klasor_adi password /USER:kullanici_adi /persistent:yes
exit